Huis Binnenweg op Facebook

Huis binnenweg maakt muziektheater voor kinderen

Het uitgangspunt is steeds het verhaal met een universeel thema.

In die zin werken we voor een zo breed mogelijk publiek.

Omdat de vertelling  naast de muziek een belangrijke plaats inneemt, spreken we zelf liever van vertelconcerten.

Een concert is een interactief gebeuren. Binnen onze voorstellingen is het samen beleven dan ook enorm belangrijk.

Naast het maken van voorstellingen zetten wij ook kunstprojecten op, begeleiden workshops,organiseren toneelkampen en coachen voorstellingen.